Przykładowe realizacje

  Aplikacje desktopowe


ISIS

System stworzony z kooperacji z Politechniką Warszawską dla UNESCO, do odbsługi baz bibliotecznych pełnotekstowych, z implementacją dedykowanego języka programowania i wyszukiwania FST. System działa niezaleznie od platformy systemowej (Windows/Linux/Unix) - stworzony w oparciu o framework wxWidgets C++. Działa na dowolnych bazach danych (pierwotne implementacje PostgreSQL, SqLite, MongoDB). Licencja Open Source przekazana dla PW.


System operacyjny:

 • Windows
 • Linux
 • Unix

Technologia:

 • PostgreSQL
 • MSSQL
 • Oracle
 • SqLite
 • MongoDB
 • C++
 • C
 • wxWidgets
 • SQL
 • Lucene
 • GCC
 • Java
 • Apache Tika

Symulator Maria

Symulator jedynego pracującego w Polsce reaktora jądrowego Maria w Świerku. Wykonany w technologii WPF/WCF .NET dla Instytutu Atomistyki w Świerku dla celów szkoleniowych - umożliwa odtworzenie rzeczywistego porcesu rozruchu, pracy, nadzowu pracy reaktora jądrowego z pełną wizualizacją rzeczywistych paneli obsługi reaktora. Model matematyczny dynamicznie aktualizowany do bieżących ustawień reaktora pozwala weryfikować pracę reaktora w czasie rzeczywistym oraz z ustawieniem czasu "przyśpieszonego" - możliwość przewidywania zachowania reaktora w określonych warunkach paliwowych.


System operacyjny:

 • Windows

Technologia:

 • .NET Framework 3.x-4.x
 • WPF
 • WCF
 • C#
 • C++

EUKW

Aplikacja do pobierania danych ksiąg wieczystych z baz ministerstwa sprawiedliwości, przetwarzania i generowania raportów na potrzeby firmy pośredniczącej w udzielaniu pożyczek hipotecznych.


System operacyjny:

 • Windows

Technologia:

 • .NET Framework 4.5
 • Windows Forms
 • C#
 • TypeScript
 • Javascript
 • HTML
 • IE API

W.A.T.A.

System testów automatycznych dla produktów bankowych - system niezależny od interfejsu (Desktop/Web), systemu operacyjnego (Windows/Unix/Linux).


System operacyjny:

 • Windows
 • Linux
 • Unix

Technologia:

 • C++
 • Java
 • Eclipse

  Aplikacje webowe


Rejs

System obsługi fundacji porad prawnych Academia Iuris. Obsługa porad prawnych udzielanych przez wolontariuszy i kancelarie prawne. Z rozbudowanym systemem raportowania. System stworzony w technologii Silverlight.


System operacyjny:

 • Linux

Technologia:

 • Apache
 • Mono
 • ASP.NET
 • Silverlight
 • PostgreSQL
 • Javascript
 • HTML
 • C#
 • C++
 • SQL

Loskot (ERP)

Dedykowany system magazynowy do obsługi firmy regeneracji częsci samochodowych, z obsługą magazynu, raportów, faktur, zamówień.


System operacyjny:

 • Windows

Technologia:

 • .NET Framework 4.5
 • MVC.NET
 • Javascript
 • Typescript
 • HTML
 • MSSQL
 • CSS
 • LESS
 • C#
 • SQL

M.O.V.I.S.H

Internetowa platforma udostepniania filmów offowych producentów. Z systemem płatności online, streamingiem, kodowaniem materiałów wideo DRM.


System operacyjny:

 • Windows

Technologia:

 • .NET Framework
 • MVC.NET
 • MSSQL
 • PlayReady DRM
 • Microsoft Streaming
 • Azure
 • Expression Encoder API
 • HTML
 • Javascript

Orchard CMS

Rozszeżenia do Orchard CMS, jednego z najlepszych open source systemów CMS na platformie .NET Framework. Tworzenie workflow, modułów, skórek. Przykładem rozszeżenia jest dedykowana skórka tej strony.


System operacyjny:

 • Windows

Technologia:

 • .NET Framework
 • Javascript
 • Typescipt
 • CSS (less, sass)
 • C#
 • HTML
 • MSSQL

Serenity

Systemy ERP, CRM... na bazie frameworku Serenity open source. Implementacje i projekty kompletnych rozwiązań dla firm, z systemem raportów, analiz.

Projekty, analizy, programowanie deklaratywne.


System operacyjny:

 • Windows

Technologia:

 • .NET Framework
 • C#
 • Javascript
 • HTML
 • Typescript
 • MSSQL
 • PostgreSQL
 • Oracle
 • CSS(less,sass)

  Aplikacje mobilne


Reader4Books

Reader4Books jest czytnikiem książek dla Windows Phone 8/10. W aplikacji główny nacisk został położony na wygląd i formatowanie stron czytanych publikacji. Program posiada funkcję lektora czytającego tekst. Obsługiwane formaty EPUB, MOBI, HTML, FB2.


  System operacyjny:

  • Windows Phone 8/10

  Technologia:

  • .NET Framework
  • Silverlight
  • C#
  • C++
  • Text To Seech API

  RemoteSound4Phone

  RemoteSound4Phone jest małym narzędziem dla Windows Phone 8/10, które umożliwia transmisję dźwieku z/do komputera. Może pełnić funkcję "elektronicznej niani" czy "zdalnych słuchawek" do komputera. Pozwala na odsłuch za pomocą miktofonu komputera jak również dzwięku emitowanego przez komputer. Komunikacja za pośrednictwem sieci powoduje brak ograniczeń - możliwość odsłuch z dowolnego miejsca na świecie.


  System operacyjny:

  • Windows Phone 8/10

  Technologia:

  • .NET Framework
  • Silverlight
  • C#
  • C++
  • Speex API

  Size4Me

  Mały program pozwalający na przeliczanie najpopularniejszych jednostek miar odzieży. Zawiera tabele rozmiarów z całego świata pogrupowane w zależności od rodzaju ubrania spodnie/marynarki/sukienki/buty...


  System operacyjny:

  • Windows Phone 8/10

  Technologia:

  • .NET Framework
  • Silverlight
  • C#

  Reader4Web

  Reader4Web program pełniący role przeglądarki internetowej z funkcją czyszczenia treści ze zbędnych elementów (np. reklamy), normalizacją formatowania oraz lektorem odczytującym treść odwiedzanych stron.


  System operacyjny:

  • Windows Phone 8/10

  Technologia:

  • .NET Framework
  • Silverlight
  • IE API
  • Javascript
  • HTML
  • C#
  • C++
  • Text To Seech API

  Reader4Chm

  Reader4Chm program umożliwiający odczyt plików dokumentachu w formacie Windows HTML Help (z rozszerzeniem chm).


  System operacyjny:

  • Windows Phone 8/10

  Technologia:

  • .NET Framework
  • Silverlight
  • HTML
  • Javascript
  • C#
  • C++

    Systemy dla sektora finansowego


  KWP

  Pierwszy w Polsce autorski system obsługi kart wzorów podpisów dla sektora bankowego.

  Wdrożenia w Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Pocztowym.

  GSB

  Generator sprawozdań bankowych - system generowania sprawozdań dla ministerstwa finansów, z systemów bankowych.

  Plama

  System obsługi rachunków masowych dla banków, zintegrowany z obsługą systemu rozliczeń międzybankowych ELIXIR.


  System operacyjny:

  • Windows

  Technologia:

  • .NET Framework
  • Oracle
  • PL/SQL

  SET-BS

  System rozliczeń eklektronicznych dla banków spółdzielczych. Obsługa rozliczeń ELIXIR, rozliczeń między bankowych wenątrz oraganizacji banków spółdzielczych (80% banków spółdzielczych w Polsce - Grupa PBS). 


  System operacyjny:

  • Windows

  Technologie:

  • Delphi
  • Java
  • Oracle
  • PL/SQL

  TEMPO

  Zintegrowany system do obsługi firmy kredytowej, kompletna obsługa backoffice, oraz frontend klienta. Rozbudowany CRM z pełna obsługą finansową księgową, zintegrowany z systemami bankowymi. Z modułem HR pozwalającym na pełne rozliczanie pracowników z uwzględnieniem rodzaju współpracy (dzieło, zlecenie, umowa o pracę). Generator umów kredytowych, itd..


  System operacyjny:

  • Windows

  Technologia:

  • .NET Framework
  • ASP.NET Forms
  • Javascript
  • HTML
  • MSSQL
  • ReportingServices

  SEWIB

  System przetwarzania dokumentów masowych.

  Pierwszy i jedyny polski system przetwarzania dokumentów masowych w sektorze bankowym, umożliwający skanowanie, archiwizację i przetwarzanie dokumentów masowych (energia elektryczna, gaz, spółdzielnie mieszkaniowe).


  System operacyjny:

  • Windows

  Technologie:

  • Delphi
  • C++
  • C
  • Twain
  • ISIS
  • Firebird SQL

  UKNF

  Projekt systemu współpracy z nadzorowanymi instytucjami finansowymi (banki/firmy ubezpieczniowe...) przez Komisję Nadzoru Finansowego. Projekt stanowił element SIWZ przetargu publicznego.


  Tehnologia:

  • Enterprise Architekt
  • UML

  O mnie

  Tomasz Kustra

  Projektant/programista/analityk

  Technologie i języki programowania

  .Net Framework/Mono (WPF, WCF, Winforms, ASP.NET, Silverlight, MVC, C#, C++, Azure)

  HTML, CSS(sass,less), Javascript, TypeScript

  Oracle, MSSQL, MySql, SqLite, XBase, MongoDB, Firebase, ReportingServices

  Qt,wxWidgets

  UML, Enterprise Architect

  Zakres kompetencji

  Prace projektowe

  Analiza wymagań biznesowych, systemowych i funkcjonalnych. Identfikacja potrzeb biznesowych. Projektowanie systemów na podstawie analizy. Zarządzanie projektem w trakcie realizacji. 

  Programowanie

  Aplikacje desktopowe, systemy klient/serwer, systemy finansowe, systemy raportowe, ERP, aplikacje na platformy mobilne, dedykowane wtyczki do przegladarek (Chrome, Edge, Firefox), responsywne systemy webowe.