Zasady współpracy

Kilka prostych zasad, którymi się kieruje przy realizacji projektów.  

 

  • Podstawą współpracy jest umowa o  dzieło/zlecenie podpisana przed przystąpieniem do realizacji danego projektu.
  • Do umowy załącznikiem jest specyfikacja realizowanego zadania oraz zasady współpracy.
  • Jeżeli zleceniodawca wyraża obawy co do zachowania poufności lub w mojej ocenie przedmiot projektu tego wymaga – podpisujemy dodatkową umowę o poufności (NDA) jeszcze przed podpisaniem właściwej umowy współpracy.
  • Efekty umowy dokumenty, kody źródłowe są własnością zleceniodawcy (o ile umowa nie przewiduje inaczej).
  • Zleceniodawca wyznacza osobę odpowiedzialna za komunikację.
  • O ile umowa nie przewiduje inaczej w trakcie realizacji projektu prace są prowadzone tylko w ramach pierwotnych założeń określonych umową.
  • Praca w metodologii Agile tylko na podstawie umowy zlecenia z określoną stawką godzinową.


O mnie

Tomasz Kustra

Projektant/programista/analityk

Technologie i języki programowania

.Net Framework/Mono (WPF, WCF, Winforms, ASP.NET, Silverlight, MVC, C#, C++, Azure)

HTML, CSS(sass,less), Javascript, TypeScript

Oracle, MSSQL, MySql, SqLite, XBase, MongoDB, Firebase, ReportingServices

Qt,wxWidgets

UML, Enterprise Architect

Zakres kompetencji

Prace projektowe

Analiza wymagań biznesowych, systemowych i funkcjonalnych. Identfikacja potrzeb biznesowych. Projektowanie systemów na podstawie analizy. Zarządzanie projektem w trakcie realizacji. 

Programowanie

Aplikacje desktopowe, systemy klient/serwer, systemy finansowe, systemy raportowe, ERP, aplikacje na platformy mobilne, dedykowane wtyczki do przegladarek (Chrome, Edge, Firefox), responsywne systemy webowe.